Mahtavia etuja hotellihinnoista

Hotel Express Finland Oy

on lopettanut toimintansa.
Toiminta jatkuu kansainvälisellä tasolla entiseen tapaan osoitteessa www.hotel-express.com